1. مینا-خاتون
    Follow
  2. مینافیروزبخت.ازکرمان 3 خرداد 134اس مدیریت حرف دلمو مینویسم و نوشته هامو دکلمه میکنم... از کانال گوش کن

3 0 7,099
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
میشه زد و خوند و خندید به مردم خدمت کرد میشه زد و خوند و خندید عبادت کرد میش... ادامه
10 0 7,861
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
وقتی بهم گفت دوستت دارم خواستم ناز بیارم خودمو زدم به کوچهء علی چپ غافل از ای... ادامه
9 0 7,142
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
یه روز از زخمی که خوردی درد میکشی یه روز دیگه از اون زخم اذیت میشی یه روز از ه... ادامه
9 0 6,973
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
کینه ای نیستم ولی یه پرنده ام که اگه از بوم کسی بپرم دیگه پریدم...!
3 0 8,449
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
بین هزار گل و بلبل دلربا و زیبارو شیدا و دلخسته عاشق و سینه چاک باز هم اوست ک... ادامه
1 0 6,324
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
یه معشوقه دارم آخر وفاداریه هیچ حسرتی به دلم نمونده دنیا خیلی زیبا و جذابه آخ... ادامه
4 0 8,747
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
شکوفه های درخت تکیده صدای شرشر جویبار خشکیده آواز جیک جیک گنجشکهای مرده چه زی... ادامه
2 0 7,425
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
کنار معشوقی که هیچوقت نداشتم توی ایوون خونه ای که هیچوقت ساخته نشد نشستیم ناز... ادامه
0 0 8,665
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
چراغ خاموش اطاقم خیلی خوشرنگه از پنجرهء بسته بیرون رو نگاه میکنم کوچه پر از هی... ادامه
2 0 6,816
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
گاهی من به ساز دل میرقصم گاهی دل به ساز من بزن و برقصی داریم دوتایی...!
1 0 5,713
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
خواستم بچگی کنم نشد جوونی روجاهلی کنم نشد توعاشقی سرکشی کنم نشد بزرگی روزندگی... ادامه
6 0 7,346
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
اونوقتا که نفس داشتم وسطی زیاد بازی میکردم اما هر دفعه میخواستم گل بگیرم و یار... ادامه
0 0 5,612
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
هیسسسس... یواشتر خیلیا طاقت شنیدن خندمونو ندارناااا...!
9 0 7,492
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
سرمو گرم کردی و کم کم آرزوهامو کش رفتی تو هم اختلاس میکنی روزگار...؟!
0 0 5,408
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
اگه کنار نیاییم میگین آدم نیستیم اگه کنار بیاییم میگین یه کلکی زیر سرمونه میشه... ادامه
0 0 5,843
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
انجام هرکاری مستلزم دونستن فلسفهء اون کاره هیچوقت هیچ کاری رو تعبدی انجام نده ... ادامه
8 0 7,173
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
همچنان مستم و از مستی خود دلشادم خیر هوشیاری نخواهم زجفا آزادم...!
3 0 6,648
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
تنها بودن بلدی میخواد کار هرکسی نیست...!
0 0 6,007
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
خاطرشون خیلی کارهارو کردم بخاطرشون خیلی کارهارو نکردم پشیمون نیستم ارزششو داش... ادامه
6 0 7,630
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
اگه روزی به جایی رسیدی که تونستی تلخی شیرینی رو حس کنی و شیرینی تلخی رو درک کن... ادامه
2 0 6,511
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
کاش کلاهی که امروز سرم رفت به قشنگی کلاه بچگیام بود...!
0 0 5,248
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
اگه کسی رو دوست داری بذار اون مال تو بشه تو صاحب اون نشو...!
0 0 5,616
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
بعضی وقتا زن به مرحله ای میرسه که میگن دیگه چیزی برای از دست دادن نداره ولی ای... ادامه
8 0 6,984
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
اتوبوس میچرخید یکی یکی پیاده میشدن خوشحال بودم که آخرین نفر پیاده شدم غافل از... ادامه
6 0 7,774
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
با انگشتان خیالت زلف پریشون دلم رو نوازش کن امشب عجیب بیقرارم...!
17 0 7,394
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
بزرگترین حسرت حسرت سلامیست که بعد از خداحافظیش به دلت میمونه...!
3 0 6,562
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
سرگردونه به هر طرف میچرخه نمیدونم دنبال کیه؟ چشامو میگم...!
3 0 11,028
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
بقچهء آرزوها روی دوشم کشکول گلایه ها توی دستم و تبرزین توکل به کمرم منم رهگذر... ادامه
0 0 5,403
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
ما آدمارو دو رشته به هم وصل میکنه دل نوعدوستی رشتهء دلم خیلی وقته پاره شده...!
5 0 9,198
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
پارچه فروشی محلمون چه شلوغه حریرهای رنگ ورورفته دست بدست شده دل روعجب میخرن با... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید