1. کاظم پارسای
    Follow
  2. کاظم پارسای هستم شاعرِ سپید سرا

1 0 8,407
محفل شعر و داستان
ارابه یِ سنگی . ترانه یِ زخمی در اندوهِ تکاملِ خطوطِ مُنحنی دو جاده از میانِ ش... ادامه
1 0 6,407
محفل شعر و داستان
بُتخانه هنگام که خیالت  رو بروی من می نشیند  دُکمه هایِ شعرم  یکی  یکی  شُل می ... ادامه
1 0 13,854
محفل شعر و داستان
پرنده در من پرنده ایست که با بالهای زخمی اش افتاب را به تعظیم فرا می خواند  تا ... ادامه
11 0 51,872
شعر سکوت
کوهِ دل سنگی به چشم نمی دهد، و سکوت در مرزِ شکستن سِیلی دوباره می شود ! ... ادامه
15 0 122,859
شعر سکوت
در سکوتی که میخها بر تن سردِ پنجره می پوسند.. تو رفتی و شعرهایم یکی ... ادامه
20 0 122,259
شعر سکوت
چشم از تو شعر از من پلک نزن! قافیه تنگ می شود..
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شقایق امیرآراHERV
شباویز؛حمید هادیزاده
علیرضا یزدانی