1. کاظم پارسای
    Follow
  2. کاظم پارسای هستم شاعرِ سپید سرا

1 0 8,907
محفل شعر و داستان
ارابه یِ سنگی . ترانه یِ زخمی در اندوهِ تکاملِ خطوطِ مُنحنی دو جاده از میانِ ش... ادامه
2 0 6,716
محفل شعر و داستان
بُتخانه هنگام که خیالت  رو بروی من می نشیند  دُکمه هایِ شعرم  یکی  یکی  شُل می ... ادامه
2 0 14,947
محفل شعر و داستان
پرنده در من پرنده ایست که با بالهای زخمی اش افتاب را به تعظیم فرا می خواند  تا ... ادامه
11 0 52,695
شعر سکوت
کوهِ دل سنگی به چشم نمی دهد، و سکوت در مرزِ شکستن سِیلی دوباره می شود ! ... ادامه
15 0 124,664
شعر سکوت
در سکوتی که میخها بر تن سردِ پنجره می پوسند.. تو رفتی و شعرهایم یکی ... ادامه
20 0 124,065
شعر سکوت
چشم از تو شعر از من پلک نزن! قافیه تنگ می شود..
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مسعود گرجی-عرفان-
گلستان
عارف عابدی