1. کافه هنر
    Follow
  2. دارای مدرک فوق ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران کسب فیض از محضر اساتید محمد حیدری شکسته نستعلیق و استاد احمد محمدپور در نقاشیخط اجرای نمایشگاههای متعدد گروهی و انفرادی

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

احمدبهمنی پویا
عباس خواجوند
هادی عبادی