1. علیرضا ناصری
    Follow
  2. کاردانی نقاشی - کارشناسی عکاسی .دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت اثارهنری و تاریخی دانشگاه هنر تهران . متولد 1341 کرمانشاه/ساکن تهران . در حال حاضر اردبیل.

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شیما مستوری
فرشید احمدپور
نوید بیدار