1. هدیه سالمی
    Follow
تذهیب شمسه و گل و مرغ اندازه اصل اثر 50*50 ، با پاسپارتو و قاب شده 75*75
آبرنگ روی مقوا ، سایز 25*35
تذهیب شمسه و گل و مرغ اندازه اصل اثر 50*50 ، با پاسپارتو و قاب شده 75*75 #عشق
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی هدیه سالمی عشق گلزار
گواش روی مقوای دست ساز
اندازه اصل اثر 22*23 ، با پاسپارتو و قاب شده 47*55
17 0 8,885
500,000 تومانخرید اثر
عشق گلزار گواش روی مقوای دست ساز اندازه اصل اثر 22*23 ، با پاسپارتو و قاب شده 47*55
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سید علیرضا حجازی
Samaneh Painting
سمانه جعفرخانی