1. احمدرضا حسن شاهی _ Ahmadreza Hassanshahi
    Follow
  2. فعال در عرصه خوشنویسی خطوط نستعلیق، شکسته نستعلیق و خط لاتین به شیوه کاپرپلیت (Copperplate) دارای مدرک ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران هنرآموخته محضر استادان جواد بختیاری، علی طوفانی و حمیدرضا حسن شاهی مقام سوم مسابقات خوشنویسی استان فارس 1395 برگزاری چندین نمایشگاه گروهی خوشنویسی مدرس خوشنویسی، کانون هنرهای تجسمی دانشگاه صنعتی شریف دانشجو مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محبوبه عبدلی
مریسا محمدى
یدالله ویسمرادی