1. جعفر زائری
    Follow
5 0 4,881
محفل موسیقی
قسمتی از تصنیف بهار دلکش (ابوعطا)نوازنده سه تارآقای ریاض الشمس
17 0 28,525
اشعار خیام
رباعی از خیــام
5 0 4,189
محفل خوشنویسی
تمرینی از روی خط حضرت استاد امیرخانی
4 0 4,042
محفل خوشنویسی
چلیپا تقلید از استاد فلسفی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

عباس جعفری
علیرضا عباسی
فرهاد مشتاق