1. امیر طهرانی
    Follow
8 0 2,901
محفل گویندگی
چه بیتابانه میخواهمت ای دوری ات آزمون تلخ زنده به گوری...
5 0 2,639
محفل گویندگی
ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم...
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

pashutan
سعید سلیمانی
حامد پیرهادی