1. نقاشی گرافیک
    Follow
  2. نقاشی گرافیک در سبک رئال در تکنیکهای..طراحی، سیاه قلم، رنگ وروغن، پاستل... طوبی بهرامی

10 0 4,607
محفل نقاشی و گرافیک
تکنیک طراحی با مداد در سایز A3
9 0 2,841
محفل نقاشی و گرافیک
تکنیک گواش در سایز 3A طوبی بهرامی
8 0 3,169
محفل نقاشی و گرافیک
چهره تکنیک پاستل گچ در سایز A3
9 0 2,329
محفل نقاشی و گرافیک
تکنیک اکرلیک در سایز A3
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

انیس حسینی
رضا مقدم
مژده ماه فر