1. مجید احمدی
    Follow
  2. متولد 27 بهمن 1342 در شهر تهران و محله خیابان خوش که هنر را از کودکی و بطور خود آموز آموخته است و با بسیاری از اساتید هنرهای مختلف مراوده داشته و در نمایشگاههای مهمی تا سال 1375 چه در داخل و خارج ایران شرکت نموده و از آن سال تاکنون در هیچیک از نمایشگاههای داخلی و خارجی دیده نشده است. ایشان دارای دو سبک جدید در نقاشی و مینیاتور خط میباشند .

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

تبریزی
Zeinab
شهین قیدر شاداتى