1. مرجان قربانی
    Follow
  2. مرجان قربانی متولد ۱۳۶۹ . تهران کارشناسی نقاشی برگزاری نمایشگاه های گروهی در داخل و خارج از کشور از سال ۱۳۹۱ تا کنون. نمایشگاه انفرادی « آن ها»، گالری همرس.تهران .۱۳۹۸

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سرورسالمی
امیرعباس نصیری
سروش کوشان