1. حسین مهرپویا
    Follow
  2. دارای گواهینامه فوق ممتازنستعلیق

9 0 1,965
محفل خوشنویسی
تحریرجلی30میلیمتر،ابعاد60*40
9 2 5,361
محفل خوشنویسی
شعرازمولوی،ابعاد۵۰×۳۵_کاغذ آهارمهره
11 0 4,401
محفل خوشنویسی
ابعاد 50×35_کاغذ آهارمهره
12 0 4,386
محفل خوشنویسی
علیٌ مع القرآن والقرآن مع علی 70×50
9 0 4,374
محفل خوشنویسی
تحریر۱۳۹۷_ابعاد۶۰×۴۰
27 3 54,773
اشعار خیام
تحریر۱۳۹۴_ابعاد۶۵×۴۵
15 1 3,349
محفل خوشنویسی
ابعاد۷۰×۵۰_تحریر۱۳۹۵
16 0 3,855
محفل خوشنویسی
تحریراثرباقلم کتیبه4 سانت،65×45
16 1 4,631
محفل خوشنویسی
تحریرنوروز۹۶_ابعاد۵۰×۷۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

کامبیز عبدل زاده
ضحی قاسمی
محمود رحیمی عهد