1. طاهره صابری
    Follow
  2. در چند نمایشگاه نقاشی در تهران و قم شرکت کردم جوایزی توی مسابقات مجازی نقاشی گرفتم توی همه سبک های نقاشی آثاری دارم

5 1 620
محفل نقاشی و گرافیک
۲۰ در ۳۰ #آبرنگ کاهگلی طاهره صابری
12 5 2,074
محفل نقاشی و گرافیک
۳۰ در ۴۰ #آبرنگ مسجد طاهره صابری
10 3 3,164
محفل نقاشی و گرافیک
۳۵ در ۳۵ #مدادرنگی تنهایی طاهره صابری
11 5 1,969
محفل نقاشی و گرافیک
۳۵ در ۴۵ #آبرنگ عشق طاهره صابری
6 1 1,020
محفل نقاشی و گرافیک
۵۰ در ۷۰ #مداد پاستل روی مخمل مجسمه سنگی طاهره صابری
2 0 58
محفل نقاشی و گرافیک
۵۰ در ۵۰ #مداد پاستل روی مخمل ساز زندگی طاهره صابری
1 0 59
محفل نقاشی و گرافیک
۳۰ در ۴۰ #آبرنگ صبحانه دلپذیر طاهره صابری
6 2 677
محفل نقاشی و گرافیک
۴۰در۴۰ #میکس مدیا #ورقه مس رقص سما طاهره صابری
4 2 828
محفل نقاشی و گرافیک
۲۰ در ۳۰ #کنته و ذغال #گواش چشمهایش طاهره صابری
6 4 885
محفل نقاشی و گرافیک
تابلو #رنگ و روغن ۵۰.۷۰ طاقچه ی قرمز طاهره صابری
5 0 991
محفل نقاشی و گرافیک
تابلو #رنگ و روغن ۵۰.۷۰ گلدان گلستانه طاهره صابری
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

بهزاد صادقی
سمیرا اکبری فر
Alizadeh-Tara