1. که صفای دل از صفای خط است
    Follow
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سیدمرتضی بختیاری -نقش عرش
لارا وارطانیان
علیرضا فایضی