1. میلاد سیاوشی
    Follow
  2. «می توانی نگاه نکنی!می توانی مثل قاتل ها صورتت را بپوشانی،اما جلوی حقیقت رانمی توانی بگیری!»

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علیرضا افرازمهر
انیس اسماعیلی
فاطمه بوکی