1. میلاد سیاوشی
    Follow
  2. «می توانی نگاه نکنی!می توانی مثل قاتل ها صورتت را بپوشانی،اما جلوی حقیقت رانمی توانی بگیری!»

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

امیرحسین هنرور
محمد دادستان
علیرضا افرازمهر