1. میلاد سیاوشی
    Follow
  2. «می توانی نگاه نکنی!می توانی مثل قاتل ها صورتت را بپوشانی،اما جلوی حقیقت رانمی توانی بگیری!»

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محسن شه نما
نسیم رزم آذر
kavian