1. Raheleh Mehrasa
    Follow
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی Raheleh Mehrasa خط پرنده
واژه ها پرواز می کنند
این اثر با توجه به عکس واقعی عقاب، تهیه شده است.
ابعاد ۳۰×۴۰
چاپ شده بر روی شاسی
3 0 2,311
350,000 تومانخرید اثر
خط پرنده واژه ها پرواز می کنند این اثر با توجه به عکس واقعی عقاب، تهیه شده است. ... ادامه
هنر عکاسی محفل عکاسی Raheleh Mehrasa پرواز بر بال های عقاب
اندازه اثر ۳۰×۴۰
چاپ شده بر روی شاسی
4 0 1,540
350,000 تومانخرید اثر
پرواز بر بال های عقاب اندازه اثر ۳۰×۴۰ چاپ شده بر روی شاسی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

رضا مهربخش
محمدشیخ میری
کلک شیدایی