1. نیلوفر بلدرک
    Follow
  2. کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر تهران

سفارش منظره پذیرفته میشود.
رنگ و روغن در ابعاد 60×120 قاب شده .
چاپ دستی در ابعاد 30×30 . قاب شده
رنگ و روغن در ابعد 50×70.
ترکیب مواد. در ابعاد 40×40 . قاب شده است. موجود
اثر در سه لت با عنوان پرواز سال خلق اثر 96 در ابعاد 120 ×120سانتی متر . قیمت 850 تومان
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

کوشان
fereshtehpaints
FARNAZ