1. نیلوفر بلدرک
    Follow
  2. کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر تهران

10 1 1,693
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن در ابعاد 60×120 قاب شده .
1 0 187
محفل نقاشی و گرافیک
سفارش منظره پذیرفته میشود.
1 0 258
محفل نقاشی و گرافیک
چاپ دستی در ابعاد 30×30 . قاب شده
9 0 4,466
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن در ابعد 50×70.
2 0 1,228
محفل نقاشی و گرافیک
ترکیب مواد. در ابعاد 40×40 . قاب شده است. موجود
4 1 3,607
محفل نقاشی و گرافیک
اثر در سه لت با عنوان پرواز سال خلق اثر 96 در ابعاد 120 ×120سانتی متر . قیمت 850 تومان
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

معصومه باقری
علیرضا خانی سامیان
هنگامه رحیمی