1. بهزاد نجف پور
    Follow
7 2 2,553
محفل نقاشی و گرافیک
بی تو مهتاب شبی ... بهار ۱۳۹۹ اندازه یک متر در هفتادسانت #مینیاتور #آکریلیک
12 0 3,665
محفل خوشنویسی
حسنت باتفاق ملاحت جهان گرفت آری باتفاق جهان میتوان گرفت ۱۲۰ در۵۰ سانت #آکریلیک ... ادامه
9 0 5,954
محفل نقاشی و گرافیک
فرهاد ... دل کندن اگر حادثه ای آسان بود فرهاد به جای بیستون ، دل می کند اندازه ۵... ادامه
7 0 2,858
محفل نقاشی و گرافیک
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یک متر در هفتاد زمستان ۱۳۹۸ #نقاشیخط #نقاشی #آکریلیک
8 0 461
محفل نقاشی و گرافیک
چه خوش بی مهربونی هر دوسر بی ۳۰ در ۴۰ سانت بهار ۱۳۹۲ #آبرنگ #مینیاتور #مقوای_ماک... ادامه
12 0 7,114
محفل خوشنویسی
قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آنکس که از هنر عاریست # نقاشیخط رنگ روغن ۳۵ در ۵۰
8 0 4,032
محفل نقاشی و گرافیک
عاشقی کن بیخیال وصل و هجران ای عزیز گاهگاهی جاده ها از شهر نقصد بهترند اندازه ۵۰... ادامه
27 2 4,997
محفل خوشنویسی
صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن
20 0 4,783
محفل خوشنویسی
مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم
15 0 1,465
محفل خوشنویسی
گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس #رنگ روغن
74 0 8,834
اشعار حافظ
برآ ای آفتاب صبح امید #ورق طلا #رنگ روغن
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شقایق اصلاحی
Aidas
صادقیان