1. بهزاد نجف پور
    Follow
بی تو مهتاب شبی ... بهار ۱۳۹۹ اندازه یک متر در هفتادسانت #مینیاتور #آکریلیک
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی بهزاد نجف پور حسنت باتفاق ملاحت جهان گرفت
آری باتفاق جهان میتوان گرفت

۱۲۰ در۵۰ سانت
#آکریلیک  #کاغذدیواری
10 0 2,686
2,000,000 تومانخرید اثر
حسنت باتفاق ملاحت جهان گرفت آری باتفاق جهان میتوان گرفت ۱۲۰ در۵۰ سانت #آکریلیک ... ادامه
فرهاد ... دل کندن اگر حادثه ای آسان بود فرهاد به جای بیستون ، دل می کند اندازه ۵... ادامه
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یک متر در هفتاد زمستان ۱۳۹۸ #نقاشیخط #نقاشی #آکریلیک
چه خوش بی مهربونی هر دوسر بی ۳۰ در ۴۰ سانت بهار ۱۳۹۲ #آبرنگ #مینیاتور #مقوای_ماک... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی بهزاد نجف پور قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
قبای اطلس آنکس که از هنر عاریست
# نقاشیخط
رنگ روغن
۳۵ در ۵۰
11 0 6,634
2,000,000 تومانخرید اثر
قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آنکس که از هنر عاریست # نقاشیخط رنگ روغن ۳۵ در ۵۰
عاشقی کن بیخیال وصل و هجران ای عزیز گاهگاهی جاده ها از شهر نقصد بهترند اندازه ۵۰... ادامه
حریم #مینیاتور # آبرنگ ۵۰ در ۷۰ سانت
در محضر استاد #مینیاتور #آبرنگ ۳۰در ۴۰
صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن
مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی بهزاد نجف پور گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
#رنگ روغن
15 0 1,283
500,000 تومانخرید اثر
گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس #رنگ روغن
هنر خوشنویسی اشعار حافظ بهزاد نجف پور برآ ای آفتاب صبح امید
#ورق طلا
#رنگ روغن
74 0 7,731
2,000,000 تومانخرید اثر
برآ ای آفتاب صبح امید #ورق طلا #رنگ روغن
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

احسان طاهری
بهزاد صادقی
neginnism