1. بهزاد نجف پور
    Follow
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی بهزاد نجف پور قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
قبای اطلس آنکس که از هنر عاریست
# نقاشیخط
رنگ روغن
۳۵ در ۵۰
5 0 3,574
2,000,000 تومانخرید اثر
قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آنکس که از هنر عاریست # نقاشیخط رنگ روغن ۳۵ در ۵۰
عاشقی کن بیخیال وصل و هجران ای عزیز گاهگاهی جاده ها از شهر نقصد بهترند اندازه ۵۰... ادامه
حریم #مینیاتور # آبرنگ ۵۰ در ۷۰ سانت
در محضر استاد #مینیاتور #آبرنگ ۳۰در ۴۰
صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن
مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی بهزاد نجف پور گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
#رنگ روغن
11 0 898
500,000 تومانخرید اثر
گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس #رنگ روغن
هنر خوشنویسی اشعار حافظ بهزاد نجف پور برآ ای آفتاب صبح امید
#ورق طلا
#رنگ روغن
74 0 5,428
2,000,000 تومانخرید اثر
برآ ای آفتاب صبح امید #ورق طلا #رنگ روغن
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

پرناز امیدی
محمد علی بنده خدا
توحید صادقی