1. نمایشگاه بخوان ای خسرو آواز ایران
  2. رویاکارپسند
    Follow
  3. شروع فعالیت هنری شعر ۱۳۹۳ نقاشی ۱۳۹۷

مدادرنگی کاغذفابریانو
«دیوارهای ذهن» هنر #انتزعی رنگ و روغن روی بوم ابعاد ۵۰*۵۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Fatemehaghakabiri
زیبا ویشته
فرشته توکلی