1. طیبه محمودی
    Follow
ابعاد:۴۵×۲۹ متریال: ماژیک،راپید،خودکار اکلیلی،ماژیک راندو
ابعاد:۵۱×۵۰ متریال: راپید،ابرنگ
ابعاد:۵۰×۳۰ متریال:راپید،ماژیک راندو،ماژیک معمولی
ابعاد:۴۸×۳۴ متریال:ماژیک راندو و راپید
ابعاد:۵۰×۳۶ متریال: ابرنگ،مداد شمعی،گواش،و خودکار برجسته
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مهدی طالعی نیا
shekoufehart
نرگس کردستانی