1. سمیرانجفی
    Follow
  2. هنر عبارت از این است که فرصت دهیم تا سایر انسانها آنچه را که ما احساس می کنیم، احساس کنند، آنها را از خودشان رها سازیم و برای این رهایی خاص شخصیت خودمان را به آنها پیشنهاد کنیم. تکنیک: رنگ و روغن و مداد رنگی سبکهای آثار بنده :انتزاعی ،رئال ،سورئال ،اکسپرسیونیسم "دوستتون دارم'

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سارا اهرابی نژاد
رخسانه حیدری
ناهید عربی