1. عبدالله جعفری
    Follow
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی عبدالله جعفری سایز بدون قاب 28cm*25cm
قاب گرفته شده
شعر سعدی
2 0 1,013
500,000 تومانخرید اثر
سایز بدون قاب 28cm*25cm قاب گرفته شده شعر سعدی
سیاه مشق سایز بدون قاب 46*16 cm
سیاه مشق ابعاد بدون قاب 46*16 cm
#ابعاد بدون قاب 46*16 cm شعر مولوی،نستعلیق،قاب گرفته شده
# ابعاد بدون قاب 46*16 cm شعر مولوی،نستعلیق،قاب گرفته شده
#ابعاد بدون قاب 46*16 cm شعر مولوی،نستعلیق،قاب گرفته شده
ابعاد بدون قاب 46*16 cm شعر مولوی،نستعلیق،قاب گرفته شده
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حسن رضا قلاعی
احمد رشیدی
شهریار اشرفی