1. سمانه هلالی
    Follow
  2. شروع فعاليت از سال ١٣٧٤ داراى درجه ٢ هنري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مدرس معرق چوب شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي

18 3 11,027
محفل سایر هنر ها
معرق چوب ، تکنیک تفکیک رنگ. چوبهای بکار رفته شده: جوش عناب و گردو و توسکا و قصو... ادامه
28 0 16,773
محفل سایر هنر ها
تابلو معرق چوب، اوریئنتال، تکنیک تفکیک رنگ. تمام چوب
12 0 8,603
محفل سایر هنر ها
معرق چوب، رقص سماء، چوبهای گردو. افرا، رُز وود ، گردو سوخته
18 1 6,179
محفل سایر هنر ها
تابلو هیچ، تمام چوب. استفاده از چوبهای گردو سوخته. رُز وود ، جوش قصوان و گردو
17 2 11,822
محفل سایر هنر ها
تابلو معرق چوب، تکنیک تفکیک رنگ. استفاده از چوبهای گردو و عناب
15 1 11,480
محفل سایر هنر ها
تابلو معرق چوب. تکنیک تفکیک رنگ. استفاده از چوبهای افرا و گردو .
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

violet-gold
محمد قهرمانی(harem)
Azadartist1