1. سمانه هلالی
    Follow
  2. شروع فعاليت از سال ١٣٧٤ داراى درجه ٢ هنري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مدرس معرق چوب شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي

معرق چوب ، تکنیک تفکیک رنگ. چوبهای بکار رفته شده: جوش عناب و گردو و توسکا و قصو... ادامه
تابلو معرق چوب، اوریئنتال، تکنیک تفکیک رنگ. تمام چوب
معرق چوب، رقص سماء، چوبهای گردو. افرا، رُز وود ، گردو سوخته
تابلو هیچ، تمام چوب. استفاده از چوبهای گردو سوخته. رُز وود ، جوش قصوان و گردو
تابلو معرق چوب، تکنیک تفکیک رنگ. استفاده از چوبهای گردو و عناب
تابلو معرق چوب. تکنیک تفکیک رنگ. استفاده از چوبهای افرا و گردو .
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حسین مشهدی
معصومه حسینی
افسانه ملانظری