1. سمانه هلالی
    Follow
  2. شروع فعاليت از سال ١٣٧٤ داراى درجه ٢ هنري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مدرس معرق چوب شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي

17 3 10,438
محفل سایر هنر ها
معرق چوب ، تکنیک تفکیک رنگ. چوبهای بکار رفته شده: جوش عناب و گردو و توسکا و قصو... ادامه
27 0 16,219
محفل سایر هنر ها
تابلو معرق چوب، اوریئنتال، تکنیک تفکیک رنگ. تمام چوب
12 0 8,137
محفل سایر هنر ها
معرق چوب، رقص سماء، چوبهای گردو. افرا، رُز وود ، گردو سوخته
17 1 5,803
محفل سایر هنر ها
تابلو هیچ، تمام چوب. استفاده از چوبهای گردو سوخته. رُز وود ، جوش قصوان و گردو
17 2 11,270
محفل سایر هنر ها
تابلو معرق چوب، تکنیک تفکیک رنگ. استفاده از چوبهای گردو و عناب
15 1 10,984
محفل سایر هنر ها
تابلو معرق چوب. تکنیک تفکیک رنگ. استفاده از چوبهای افرا و گردو .
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شهاب صالحی shahabsalehi_art#
سحر صفاران
میثم خیاط آزاد