1. شهرزاد بردبار
    Follow
  2. نگارگر- شیراز

رقصان مینیاتور-نگارگری سبک جدید گواش روی مقوا-ابعاد 28*40 سانتیمتر
رقصان مینیاتور-سبک جدید نگارگری آکرولیک روی مقوا- ابعاد 55*40 سانتیمتر-
نگارگری-مینیاتور-مشق از آثار استاد فرشچیان- ابعد 60*40- گواش روی مقوا
مینیاتور-نگارگری-مشق از آثار استاد فرشچیان-ابعاد 60*40-گواش روی مقوا
نگارگری-مینیاتور-مشق از آثار استاد فرشچیان- ابعاد 40*60-گواش روی مقوا
نگارگری-مینیاتور-مشق از آثار استاد فرشچیان- ابعاد 50*70- گواش روی مقوا
نگارگری-مینیاتور-مشق از آثار استاد فرشچیان-ابعاد 50*70- گواش روی مقوا
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

دل آرام کرمانی
معصومه احمدی موقر
مریم عیسوی