1. شهرزاد بردبار
    Follow
  2. نگارگر- شیراز

8 1 5,582
محفل نقاشی و گرافیک
چو خیال تو در اید به دلم رقص کنان آکرولیک روی مقوا_نگارگری_سورئالیسم ابعاد با ... ادامه
17 3 13,495
محفل نقاشی و گرافیک
نگارگری-مینیاتور-مشق از آثار استاد فرشچیان- ابعاد 50*70- گواش روی مقوا_ همراه با... ادامه
16 1 13,888
محفل نقاشی و گرافیک
نگارگری-مینیاتور-مشق از آثار استاد فرشچیان- ابعاد 40*60-گواش روی مقوا_همراه با پ... ادامه
10 0 7,934
محفل نقاشی و گرافیک
رقصان مینیاتور-نگارگری سبک جدید گواش روی مقوا-ابعاد 28*40 سانتیمتر
5 0 4,189
محفل نقاشی و گرافیک
رقصان مینیاتور-سبک جدید نگارگری آکرولیک روی مقوا- ابعاد 55*40 سانتیمتر-
19 0 12,689
محفل نقاشی و گرافیک
نگارگری-مینیاتور-مشق از آثار استاد فرشچیان- ابعد 60*40- گواش روی مقوا
10 0 8,642
محفل نقاشی و گرافیک
مینیاتور-نگارگری-مشق از آثار استاد فرشچیان-ابعاد 60*40-گواش روی مقوا
8 1 7,457
محفل نقاشی و گرافیک
نگارگری-مینیاتور-مشق از آثار استاد فرشچیان-ابعاد 50*70- گواش روی مقوا_همراه با پ... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Sahar - seyf
پریسا فریدونی
دل آرام کرمانی