1. محمدرضا کشاورز
    Follow
  2. هنرجوی فوق ممتاز خوشنویسی نستعلیق ، شکسته نستعلیق، نقاش

6 1 472
محفل خوشنویسی
مناجات خواجه عبدالله انصاری
4 0 1,001
محفل خوشنویسی
مناجات خواجه عبدالله انصاری ۲۵در۳۵
8 0 5,360
محفل خوشنویسی
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس مونس شد نگار من که به مکتب نر... ادامه
6 0 4,045
محفل خوشنویسی
درکار خیر حاجت هیچ استخاره نیست ۲۲در۱۵
5 0 4,579
محفل خوشنویسی
بوی خوش آهوی تو بر دشت گذر کرد ۲۳ در ۱۵
5 0 3,498
محفل خوشنویسی
حلقه پیر مغانم ۲۲ در ۱۵
17 0 7,080
اشعار حافظ
ای عاشق چو لب روح بخش یار ۲۷در ۳۵
4 0 4,281
محفل خوشنویسی
عشق یعنی گل بجای خار باش ۲۴ در ۳۵
3 0 3,831
محفل خوشنویسی
انکس ک ترا شناخت جان را چکند
3 0 9,925
محفل خوشنویسی
کتابت شکسته نستعلیق سایز ۱۸ در ۲۰
18 0 6,050
اشعار حافظ
تورا هرچه مراد است در جهان داری
23 0 12,673
اشعار حافظ
بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل شد ۲۰ در ۱۵
13 0 14,151
محفل خوشنویسی
شکسته نستعلیق _ چو ایران نباشد تن من مباد... سایز کار ۷۰ در ۵۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Abdolreza Rabeti
رویا شهرکی
پارسا مقیمی زاده