1. مسعود سلیمانپور
    Follow
هنر سایر محفل سایر هنر ها مسعود سلیمانپور عنوان اثر#کابوس زمان
متریال#جوب شیشه فلز
#ابعاد ۸۵×۷۵ سانتیمتر
محفل سایر هنر ها
عنوان اثر #کابوس زمان متریال #جوب شیشه فلز #ابعاد ۸۵×۷۵ سانتیمتر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سعید علیخانی
صادق جباری
مهدی نوروزی