1. مسعود سلیمانپور
    Follow
هنر سایر محفل سایر هنر ها مسعود سلیمانپور عنوان اثر#کابوس زمان
متریال#جوب شیشه فلز
#ابعاد ۸۵×۷۵ سانتیمتر
2 0 3,446
15,000,000 تومانخرید اثر
عنوان اثر #کابوس زمان متریال #جوب شیشه فلز #ابعاد ۸۵×۷۵ سانتیمتر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Azadartist1
زکیه ارغوانی
terme