1. مهدی شریفی شادفر(آئینه)
    Follow
  2. مهدی شریفی شادفر متخلص به آئینه متولد 1351 در دهستان فارسینج از توابع شهرستان سنقراستان کرمانشاه شغل فرهنگی

12 0 4,194
محفل شعر و داستان
مهدی شریفی شادفر(آئینه)
10 0 4,960
محفل شعر و داستان
مهدی شریفی شادفر(آئینه) از کرمانشاه
10 0 4,920
محفل شعر و داستان
مهدی شریفی شادفر(آئینه) از کرمانشاه @mehdi3s3-mehdi3s3@
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مرتضی دوره گرد(هیوا)
احسان رستمیان
بردیا امین افشار