1. مهدی شریفی شادفر(آئینه)
    Follow
  2. مهدی شریفی شادفر متخلص به آئینه متولد 1351 در دهستان فارسینج از توابع شهرستان سنقراستان کرمانشاه شغل فرهنگی @mehdi3s3 mehdi3s3@

مهدی شریفی شادفر(آئینه)
مهدی شریفی شادفر(آئینه) از کرمانشاه
مهدی شریفی شادفر(آئینه) از کرمانشاه @mehdi3s3-mehdi3s3@
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

رها بینا
خاطره CHQK
عاطفه عزیزی