1. علیرضا سعیدی
    Follow
  2. فوق ممتاز انجمن خوشنویسان کارشناسی هنر ( کتابت و نگارگری) از دانشگاه سوره تهران کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه هنر و معماری تهران

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا سعیدی # قطعه # تذهیب متن اسلیمی و سرلوح 
#شعر : شفیعی کدکنی
# ابعاد 50*35
9 0 4,828
4,500,000 تومانخرید اثر
# قطعه # تذهیب متن اسلیمی و سرلوح #شعر : شفیعی کدکنی # ابعاد 50*35
#چلیپا# تذهیب ختایی آزاد و دندان موشی #شعر حافظ# ابعاد 30*20
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا سعیدی ابعاد اثر : 20*30
8 0 4,115
2,500,000 تومانخرید اثر
ابعاد اثر : 20*30
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا سعیدی # چلیپا ، شعر عربی
# تذهیب لچک و ختایی آزاد در بین سطر ها 
#ابعاد 25*35
10 0 6,683
2,500,000 تومانخرید اثر
# چلیپا ، شعر عربی # تذهیب لچک و ختایی آزاد در بین سطر ها #ابعاد 25*35
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا سعیدی # آیه 2 از سوره بقره و سوره حمد 
# تذهیب شده در قالب حلیه 
# ابعاد : 50*70
10 0 4,927
5,000,000 تومانخرید اثر
# آیه 2 از سوره بقره و سوره حمد # تذهیب شده در قالب حلیه # ابعاد : 50*70
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا سعیدی # شعر : حافظ 
# ابعاد اثر : 30*50
11 0 3,965
3,000,000 تومانخرید اثر
# شعر : حافظ # ابعاد اثر : 30*50
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا سعیدی #شعر از عبدالرحمن جامی 
# ابعاد اثر : 50*70
8 0 3,751
4,000,000 تومانخرید اثر
#شعر از عبدالرحمن جامی # ابعاد اثر : 50*70
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا سعیدی ابعاد اثر: 40*40
8 0 3,404
3,500,000 تومانخرید اثر
ابعاد اثر: 40*40
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

نصراله میرصالحی
سعید هاشمی
کافه هنر