1. رضا امیرخانی
    Follow
12 0 5,182
محفل خوشنویسی
رفت آن سوار کولی با خود تو را نبرده... ۲۵×۴۰ مقوا و مرکب
10 0 5,260
محفل خوشنویسی
تو بیا ای یار دیرین تو بیا ای جان شیرین مرکب و کاغذ ابعاد ۴۰×۲۵
8 0 4,451
محفل خوشنویسی
مرکب روی کاغذ ابعاد۳۲×۵۰
8 0 5,900
محفل خوشنویسی
ابعاد: ۹۰×۹۰ تکنیک: اکرلیک و ورق نقره
6 0 5,107
محفل خوشنویسی
نام اقر شب گرفتگان ابعاد:180×120 متریال اکرلیک و ورق طلا
6 0 5,307
محفل خوشنویسی
نام اثر: فغان ابعاد:۱۰۰×۱۰۰ تکنیک: اکرلیک و ورق طلا
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

صادق شیخ ممو
قدرت الله تاجمیرعالی
بهزاد نجف پور