1. نداراهی
    Follow
  2. نمایشگاههای انفرادی:گالری صدرنگ -گالری خط سفید نمایشگاههای گروهی: ۱-خانه هنرمندان نمایشگاه ایران برای ژاپن و دریافت لوح تقدیرازسفیرژاپن ۲-شرکت و برگزیده شدن اثرم درلینکزایتالیا ۳-شرکت درنمایشگاه فنلاند و دریافت تفدیرنانه ازسفیر ایران در فنلاند ۴-گالری افرند ۵-گالری هفتان ۶-گالری بن ۷-پردیس ملت ۸-خانه هنر ۹-گالری صدرنگ ۱۰-وچندین نمایشگاه گروهی دیکردرگالری خط‌سفید و...

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

کیانا شریفی
پروانه قاسمی
ضیایی