1. مسلم عموزاده
    Follow
  2. موزیسین ایرانی آواز وسه تار ودف

4 0 6,113
محفل موسیقی
ترانه قدیمی در ریتم ترکیبی با سه تار وآواز Keyzad
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

رضا سوری
مسعود
امیدمعین