1. پونیاحسینی
    Follow
  2. -شرکت در اولین اکسپوی نقاشی پردیس ملت،تهران۱۳۹۶ نمایشگاه گروهی _گالری شمیس،تهران ۱۳۹۷ نمایشگاه گروهی موزه فلسطین ۱۳۹۷ نمایشگاه گروهی دوست خیالی من۲_گالری فردا ، تهران ۱۳۹۷ نمایشگاه گروهی هنرمندان نسل نو آمل _گالری زر ،آمل ۱۳۹۶ نمایشگاه گروهی برش_گالری بنفشه ،تهران ۱۳۹۵ نمایشگاه گروهی استقبال از بهار_گالری اریک ،تهران ۱۳۹۵ نمایشگاه گروهی نقاشان آمل فرهنگسرای بهمن ،تهران ۱۳۹۴ _نمایشگاه گروهی گالری سفارت ساحل عاج _تهران۱۳۹۴ نمایشگاه گروهی پرتره_ گالری پندار، تهران ۱۳۹۴ نمایشگاه گروهی گالری سوره _دانشگاه سوره ،تهران ۱۳۹۳

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Armin sardari
حسین مهرپویا
راضیه علیباز