1. شهاب صالحی shahabsalehi_art#
    Follow
  2. شرکت در نمایشگاههای صنایع دستی واستانی.اخذمجوز رسمی از سازمان صنایع دستی.دریافت لوح تقدیر از سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی کشور.عضو کار آفرینان فعال استان البرز.

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علی ابوطالبی
سینا نیری
Mari