1. Ca9l2
    Follow
  2. Video director Photographer

5 0 4,438
محفل نقاشی و گرافیک
#کبوترا ی قفسی ازین قفس تا اون نفس فقط یه بال ازادیه
4 0 5,291
محفل نقاشی و گرافیک
#تناقض #زنانگی من با فرومایگی عهر #عتیق #هوس در لحظه جاریست خاطره پوچ میشود
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فریبا فرزام
زهرا رئیسی
کیانا سلامت