1. فرید اسلامی
    Follow
  2. بيوگرافي فريد اسلامي هنرآموخته هنرستان هنرهاي زيبا و تجسمي ميرك در رشته نقاشي است . دوره هاي گرافيك و مينياتور و تذهيب و مجسمه را همزمان در هنرستان گذرانده است . حرفه عكاسي را از انجمن سينماي جوانان تبريز شروع و فعاليت عكاسي را با همكاري در مطبوعات و روزنامه ها ادامه داده و عكسهاي زيادي از وي در مطبوعات چاپ شد و همزمان وارد عرصه روزنامه نگاري ، خبرنگاري و نويسندگي در مطبوعات شد و يك دوره كوتاه فيلم سازي زير نظر مجيد مجيدي و مجتبي راعي گذرانده است . فعاليت در زمينه شعر را از نوجواني و هنگامي كه در هنرستان تحصيل مي كرد شروع و شعرهاي زيادي در روزنامه ها و مطبوعات و ويژه نامه هاي ادبي و هنري چاپ شده است . ايشان در نمايشگاههاي متعدد نقاشي شركت داشتند ، نمايشگاه انفرادي در تهران ، نمايشگاه انفرادي در گالري ماني تبريز و بيش از 25 نمايشگاه جمعي در تهران و تبريز از جمله آنهاست . تا كنون بيش از 500 هزار كارت پستال و پوستر و 150 هزار جلد كتاب از ايشان چاپ و منتشر شده است . لازم به ذكر است تا كنون چندين كتاب با تيراژهاي بالاي ده هزار تهيه و چاپ شده است كه مي توان به كتاب آذربايجان سرزمين زيبائيها در دو نوبت چاپ و 25 هزار نسخه از كتاب ديدنيهاي آذربايجان شرقي با تيراژ سي هزار نسخه ، تبريز شهر زيبائيها با تيراژ يازده هزار نسخه و حرفي براي گفتن با 6000 نسخه ، مجموعه عكس آذربايجان شرقي پنجاه هزار نسخه ، سي دي و نرم افزار آذربايجان شرقي بيش از 60 هزار نسخه ، تبريز و آذربايجان شرقي در يك نگاه در دو جلد 5 هزار نسخه ، كارت پستال پانصد هزار عدد ، پوستر صدهزار عدد ، سيماي شهر تبريز سه هزار نسخه ، سيماي ميراث فرهنگي 13800 نسخه ، اطلاعات گردشگري 11 هزار جلد ، آذربايجان گهواره فرهنگ و تمدن 2000 جلد و كتابهاي ديگر اشاره كرد . همچنين كتابهاي شمس همشهري همشهري شمس و كتاب جامع تبريز و آذربايجان شرقي و گزيده مقالات شمس تبريزي و كتابهايي در مورد شعر و ادبيات آذربايجان و راهنماي گردشگري آذربايجان و بيوگرافي هنرمندان ، توانمنديهاي صنعتي و اقتصادي و فرصتهاي سرمايه گذاري و كتابهاي ديگر در دست تهيه و تدوين و چاپ دارد .

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Bita Mohabbati
توحید ظفرجو(omen)
سپید مسرور