1. رهی کرمی(کرمانشاهی)
    Follow
  2. هنر باید خود گویای حقایق باشد⁦✍️⁩

6 0 7,795
محفل خوشنویسی
#نقاشیخط اندازه ۵۰در۶۵ تکنیک رنگ روغن
8 0 9,515
محفل خوشنویسی
تکنیک چلیپا خط نستعلیق شعر از استاد سخن سعدی اندازه ۳۵در۵۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حسنا صادقی
حمیدرضا کاشانی
رضا سلطان محمدی