1. peyman_karandi_art
    Follow
  2. شروع فعالیت هنری از سال138بی و خود اموخته در تکنیک های اکرلیک ،رنگ روغن زمینه فعالیت در سبک های فوویسم و پست امپرسیونیسم ادرس

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علی روستایی
آزیتا پاک نژاد
saharo-kh