1. یحیی پرخو
    Follow
  2. عکاس.فیلمردار.بازیگرتئاتر. عروسک گردان.طراح صحنه تئاتر.اکسسوار تئاتر.نور پرداز و‌طراح نور تئاتر مقام دوم جشواره عکس کشور۲ بار مقام اول جشواره عکس استان ۵ بار مقام دوم جشواره عکس استان ۴ بار مقام اول جشواره عکس شهرستان ۵ بار مقام دوم جشواره عکس شهرستان ۲ بار برگزیده شده در چند جشواره بین المملی تئاتر و عکاسی جوان برتر استان و شهرستان‌در زمینه هنری ۶ بار کوچیک ترین بازیگر ایران که گریم شده است در سال ۱۳۷۲ فیلم سینمای زینت

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حسین محمودی
فرهاد قره داغی
محمد کشمیری نژاد