1. مسعود درستکار
    Follow
  2. فارغ التحصیل از دانشگاه هنر تهران وانجمن خوشنویسان دوره فوق ممتاز .مدرس دانشگاه از ۸۲ الی ۹۰.مدرس وسرپرست انجمن خوشنویسان شعبه از ۸۴ الی ۸۸ دبیر تخصصی هنر اموزش وپرورش تهران.نفر اول خوشنویسی کشور دانش اموزی ۷۱ نفر برگزیده خوشنویسی دانشجویی ۸۰

5 0 4,369
محفل خوشنویسی
اندازه A3بدون احتساب پاسپارته.روی کاغذ گردویی
6 0 8,574
محفل خوشنویسی
اندازه ۳۰.۴۰بدون احتساب پاسپارته . شکسته نستعلیق روی کاغذ گردویی
5 0 8,733
محفل خوشنویسی
سوره مبارکه حمد شکسته نستعلیق.۳۰.۴۰ روی کاغذ گردویی
8 0 7,137
محفل خوشنویسی
نقاشیخط.اکرولیک روی مقوا.۳۵.۴۵.بدون احتساب پاسپارته
8 0 6,872
محفل خوشنویسی
نقاشیخط.اکرولیک روی بوم .۹۰.۶۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محسن رمضانی
حسن صالح آبادی
سیف الله اسفندیار