1. حسین فیض آبادی
    Follow
  2. مدرس خط شکسته انجمن خوشنویسان ایران و مرکز کتابت و تعلیم ایران از سال 1375 مولف کتابهای آموزشی خط شکسته نسیم وصل - مفردات شکسته - سطر نویسی شکسته - چلیپای شکسته -نسیم خط و ...رباعیات خیام آماده چاپ نمایشگاههای متعدد انفرادی و عمومی

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسین فیض آبادی خط شکسته سوره الحمد 
ابعاد اثر 30*40 با احتساب پاسپارتو
کاغذ قدیمی و مرکب
8 0 7,809
1,000,000 تومانخرید اثر
خط شکسته سوره الحمد ابعاد اثر 30*40 با احتساب پاسپارتو کاغذ قدیمی و مرکب
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسین فیض آبادی خط شکسته 
ابعاد اثر 40*60 با احتساب پاسپارتو
کاغذ و مرکب
12 0 7,231
1,000,000 تومانخرید اثر
خط شکسته ابعاد اثر 40*60 با احتساب پاسپارتو کاغذ و مرکب
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسین فیض آبادی خط شکسته 
ابعاد اثر 40*60 با احتساب پاسپارتو
کاغذ گراف آهار مهره و مرکب
10 0 7,550
1,000,000 تومانخرید اثر
خط شکسته ابعاد اثر 40*60 با احتساب پاسپارتو کاغذ گراف آهار مهره و مرکب
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسین فیض آبادی خط شکسته 
ابعاد اثر 40*60 با احتساب پاسپارتو
کاغذ و مرکب
10 1 6,966
1,000,000 تومانخرید اثر
خط شکسته ابعاد اثر 40*60 با احتساب پاسپارتو کاغذ و مرکب
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فریده رحیمی
Mohammad_jafarian_art
محمد قنایی آرانی