1. الهام بیک نژاد
    Follow
  2. نمايشگاه گروهي نقاشي در گنجينه بابل سال ١٣٩٣ نمايشگاه گروهي موتيف در نگار خانه مولاييلان سال ١٣٩٦ ٢نمايشگاه گروهي نقاشي در نگار خانه مولاييان سال ١٣٩٧ نمايشگاه گروهي هنر هاي تجسمي هُردات در نگار خانه اهورا سال ١٣٩٧ منتخب چهار دوره فروش آثار هنري در آرت استور

12 3 3,090
محفل نقاشی و گرافیک
۲۹*۲۹ آکرلیک و روانویس روی کاغذ
10 1 2,106
محفل نقاشی و گرافیک
۵۰*۷۰ آکرلیک و روانویس روی مقوا
11 1 2,272
محفل نقاشی و گرافیک
۲۹*۲۹ آکرلیک و روانویس روی کاغذ
17 0 12,888
محفل نقاشی و گرافیک
آکرلیک،روانویس،مدادرنگی روی مقوا اندازه ٥٠*٧٠
10 0 5,787
محفل نقاشی و گرافیک
آکرلیک و روان نویس روی مقوا50*70
19 1 4,263
محفل نقاشی و گرافیک
آکرلیک و روانویس ٢٩*٤٢
25 0 4,691
محفل نقاشی و گرافیک
29X29CM
٢٩.٢٩ آکریلیک و روانویس روی کاغذ
23 0 3,577
محفل نقاشی و گرافیک
آکریلیک و روانویس روی مقوا سایز٥٠*٧٠سانتی متر #فروخته_شد
14 2 2,232
محفل نقاشی و گرافیک
٢٩.٢٩ آکریلیک و روانویس روی کاغذ
12 0 2,194
محفل نقاشی و گرافیک
٢٩.٢٩ آکریلیک و روانویس روی کاغذ
15 1 2,178
محفل نقاشی و گرافیک
٢٩.٢٩ آکریلیک و روانویس روی کاغذ
15 0 2,754
محفل نقاشی و گرافیک
٢٩.٢٩ آکریلیک و روانویس روی کاغذ
12 2 2,729
محفل نقاشی و گرافیک
٢٩.٢٩ آکریلیک و روانویس روی کاغذ
13 0 2,520
محفل نقاشی و گرافیک
٢٩.٢٩ آکریلیک و روانویس روی کاغذ
12 0 2,501
محفل نقاشی و گرافیک
٢٩.٢٩ آکریلیک و روانویس روی کاغذ
12 0 2,014
محفل نقاشی و گرافیک
٢٩.٢٩ آکریلیک و روانویس روی کاغذ
15 0 2,396
محفل نقاشی و گرافیک
٢٩.٢٩ آکریلیک و روانویس روی کاغذ
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

غزاله مدیر
آیدین ساعی ارسی
توحید ظفرجو(omen)