1. آرزو نوری
    Follow
تازه ترین عکست را بفرست/ چشمهایت پیدا باشد/ و دستهایت #آرزو_نوری
حالا که نیستم حمایل شانه دیگری است دستت #آرزو_نوری
جهانی در من است و من در جهانی تنها #آرزو_نوری
چگونه دورت بگردم/ وقتی از مدار تو/ بیرون افتاده ام؟
همه ما خواب می دیدیم خواب خیابان خواب کوچه خواب عروسی خواب عزا دست آخر تو بیدار... ادامه
و خداوند برای تماشای تو مرا آفرید #آرزو_نوری
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

میثم
مهدی سعیدی
شاعرک