1. سیمین بایرامی
    Follow
  2. شرکت در نمایشگاه گروهی واگویه در گالری شیث ۱۳۹۶_اسفندماه،شرکت در نمایشگاه گروهی طبیعت جاندار _طبیعت بیجان،گالری یاسمین۱۳۹۷شرکت در نمایشگاه گروهی طعم رنگها در گالری آتشزاد ۱۳۹۷،شرکت در نمایشگاه گروهی درخت در ۷آرت گالری(سون آرت گالری)استانبول ترکیه،مرداد ماه ،شرکت در نمایشگاه گروهی ناتورالیته در مردادماه ۱۳۹۷شرکت در نمایشگاه گروهی سمای قلم موسسه ی هنری صبا _گالری فرشچیان ۱۳۹۷شرکت در نمایشگاه گروهی یادها گالری زرنا

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Ablaqouf
اسماعیل تیموری
Theho3ein