1. سمانه رمضانی
    Follow
7 0 99
محفل نقاشی و گرافیک
#سمانه__رمضانی ترکیب مواد روی مقوا ۱۷.۲۵ سانتیمتر.امضا سمت چپ پایین اثر
9 0 168
محفل نقاشی و گرافیک
میکس مدیا روی مقوا،
41 3 4,796
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی مونوپرینت. 13.18 سانتیمتر
78 14 4,872
نقاشی پنجره
#پنجره #مونوپرینت #آبرنگ #مرکب #مدادرنگی سمانه رمضانی، ترکیب مواد روی مقوا.۱۷.۲۵سانتی متر.
56 4 2,659
محفل نقاشی و گرافیک
#سمانه رمضانی # اکریلیک روی مقوا ۱۷.۲۵،
96 11 30,180
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی مونوپرینت (آب مرکب ومداد رنگی) 13.18 سانتیمتر
44 3 13,128
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی مونوپرینت (آب مرکب ومدادرنگی) 13.18 سانتیمتر
44 2 12,932
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی مونوپرینت (آب مرکب ومدادرنگی) زن درباغچه.....13.18 سانتیمتر
39 2 12,326
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی مونوپرینت(آب مرکب،مدادرنگی،روان نویس) 13.18 سانتیمتر
41 2 5,382
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی اکریلیک روی مقوا 29.29 مرداب
44 4 4,352
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی اکریلیک روی مقوا 50.70 نیلوفرانه
31 0 4,181
محفل نقاشی و گرافیک
اکریلیک روی مقوا 25.35
32 0 4,173
محفل نقاشی و گرافیک
اکریلیک روی مقوا 25.35
39 6 4,129
محفل نقاشی و گرافیک
اکریلیک روی مقوا 25.35
38 0 4,092
محفل نقاشی و گرافیک
اکریلیک روی مقوا 25.35
34 0 3,836
محفل نقاشی و گرافیک
اکریلیک روی مقوا 15.15سانتیمتر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

دینا علی اکبر
علیرضا اسماعیلی
زهرا یعسوبی