1. سمانه رمضانی
    Follow
20 0 381
محفل نقاشی و گرافیک
#سمانه__رمضانی ترکیب مواد روی مقوا ۱۷.۲۵ سانتیمتر.امضا سمت چپ پایین اثر
20 0 448
محفل نقاشی و گرافیک
میکس مدیا روی مقوا،
49 3 5,295
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی مونوپرینت. 13.18 سانتیمتر
78 14 7,682
نقاشی پنجره
#پنجره #مونوپرینت #آبرنگ #مرکب #مدادرنگی سمانه رمضانی، ترکیب مواد روی مقوا.۱۷.۲۵سانتی متر.
63 4 3,025
محفل نقاشی و گرافیک
#سمانه رمضانی # اکریلیک روی مقوا ۱۷.۲۵،
99 11 30,912
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی مونوپرینت (آب مرکب ومداد رنگی) 13.18 سانتیمتر
47 3 13,641
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی مونوپرینت (آب مرکب ومدادرنگی) 13.18 سانتیمتر
48 2 13,490
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی مونوپرینت (آب مرکب ومدادرنگی) زن درباغچه.....13.18 سانتیمتر
42 2 12,909
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی مونوپرینت(آب مرکب،مدادرنگی،روان نویس) 13.18 سانتیمتر
44 2 5,792
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی اکریلیک روی مقوا 29.29 مرداب
47 4 4,817
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی اکریلیک روی مقوا 50.70 نیلوفرانه
34 0 4,456
محفل نقاشی و گرافیک
اکریلیک روی مقوا 25.35
36 0 4,449
محفل نقاشی و گرافیک
اکریلیک روی مقوا 25.35
43 6 4,262
محفل نقاشی و گرافیک
اکریلیک روی مقوا 25.35
41 0 4,225
محفل نقاشی و گرافیک
اکریلیک روی مقوا 25.35
38 0 3,969
محفل نقاشی و گرافیک
اکریلیک روی مقوا 15.15سانتیمتر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

fereshteh
نسرین طیرانی
ثریاداودبگی