1. سمانه رمضانی
    Follow
23 0 594
محفل نقاشی و گرافیک
#سمانه__رمضانی ترکیب مواد روی مقوا ۱۷.۲۵ سانتیمتر.امضا سمت چپ پایین اثر
21 0 659
محفل نقاشی و گرافیک
میکس مدیا روی مقوا،
50 3 5,759
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی مونوپرینت. 13.18 سانتیمتر
78 14 9,484
نقاشی پنجره
#پنجره #مونوپرینت #آبرنگ #مرکب #مدادرنگی سمانه رمضانی، ترکیب مواد روی مقوا.۱۷.۲۵سانتی متر.
64 4 3,338
محفل نقاشی و گرافیک
#سمانه رمضانی # اکریلیک روی مقوا ۱۷.۲۵،
101 11 31,469
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی مونوپرینت (آب مرکب ومداد رنگی) 13.18 سانتیمتر
48 3 14,090
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی مونوپرینت (آب مرکب ومدادرنگی) 13.18 سانتیمتر
49 2 14,007
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی مونوپرینت (آب مرکب ومدادرنگی) زن درباغچه.....13.18 سانتیمتر
43 2 13,424
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی مونوپرینت(آب مرکب،مدادرنگی،روان نویس) 13.18 سانتیمتر
45 2 6,199
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی اکریلیک روی مقوا 29.29 مرداب
48 4 5,208
محفل نقاشی و گرافیک
سمانه رمضانی اکریلیک روی مقوا 50.70 نیلوفرانه
35 0 4,668
محفل نقاشی و گرافیک
اکریلیک روی مقوا 25.35
37 0 4,664
محفل نقاشی و گرافیک
اکریلیک روی مقوا 25.35
44 6 4,380
محفل نقاشی و گرافیک
اکریلیک روی مقوا 25.35
42 0 4,345
محفل نقاشی و گرافیک
اکریلیک روی مقوا 25.35
39 0 4,087
محفل نقاشی و گرافیک
اکریلیک روی مقوا 15.15سانتیمتر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

هاتف رمضانی
امیرکاظمی سرچشمه
Emad Qanbari