1. لیلیٰ صفاریان طوسی
    Follow
  2. رزومه نام و نام خانوادگى: ليلىٰ صفاريان طوسى مدرك دانشگاهى: كارشناسى ادبيات انگليسى كارشناسى ارشد آموزش زبان انگليسى نمايشگاه گروهى:فراخوان جلوه /گالرى روند (مشهد )اسفند٩٦ نمايشگاه گروهى: صد نقش /موزه هنرهاى معاصر فلسطين (تهران) ارديبهشت ٩٧ نمايشگاه گروهى:فصل رنگ/ آيريك گالرى (تهران) خرداد٩٧ نمايشگاه گروهى:سماى قلم/ وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي( تهران) تير٩٧ دلنوشته ى هنرمند: با سپرى كردن لحظاتم با نقاشى انگار كه روح و جسمم در حالتى متوازن قرار ميگيرد و وارد بُعد جديدي از هستى ميشوم.. من همان جايى هستم كه بايد باشم و زندگى مفهومى درست تر از اين نميتواند برايم داشته باشد، منِ حقيقى م معنى پيدا ميكند در يكى شدن با رنگ ها و خلق چيزى بر روى بوم سفيد كه تا لحظاتى پيش نبوده.

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مریم یعقوبى
نسرین طیرانی
شمین اعتدال