1. سجاد صادقی
    Follow
  2. برچسب شاعريم زده اند بايد كه فرد لايقي باشم دور از تمام عنوان ها سجاد صادقي باشم

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حمید هادیزاده
مهدی شریفی شادفر(آئینه)
محمد ابراهیمی