1. منا علی محمدی
    Follow
نام اثر:شیدا تکنیک: #رنگ_روغن #کلاژ سایز:90*90
نام اثر:ماهور تکنیک: #رنگ_روغن #کلاژ سایز:100*80 همراه با قاب #یلدا
تکنیک: #رنگ_روغن_روی_بوم سایز:100*120 همراه با قاب نفیس
نام اثر:مجنون تکنیک: #رنگ_روغن_روی_بوم #عشق سایز:100*70
نام اثر:هرمز تکنیک: #رنگ_روغن #کلاژ سایز:80*80
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

میرخلف زاده
هادی خانی
رزا جعفرپور