1. الهه امیرجلالی
    Follow
  2. هتل هما نمایشگاه زنجیره امید ۱۳۹۴ ۱)گالری نگار خانه شهر آوا موزه موسیقی نمایشگاه گروهی خاطراتی از سرزمین من ۱۳۹۵ ۲)گالری نگارخانه شهر آوا با عنوان نغمه های مهر ودوستی ۱۳۹۶ ۳)آرت فیر پادوا در ایتالیا ۱۳۹۶ ۴)شرکت درنمایشگاه ساپینزا رم وانتخاب اثر در جایگاه هنر ایران در دانشگاه ساپینزا رم ۵)آرت فیر پارما در ایتالیا ۱۳۹۶ ۶) شرکت در نمایشگاه گروهی هنر برای اوتیسم در فرهنگسرای نیاوران ۱۳۹۶ ۷) نمایشگاه نقاشیخط در گالری آتشزاد ۱۳۹۶

18 2 1,367
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد :50/70 متریال :رنگ وروغن
11 1 891
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد :100/70 متریال :رنگ وروغن
10 1 1,163
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد :100/80 متریال :رنگ وروغن
4 1 811
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد اثر :100/80 متریال:رنگ وروغن
26 2 7,054
محفل خوشنویسی
نام ونام خانوادگی : الهه امیرجلالی تکنیک : نقاشیخط وفتومدیا
31 1 3,411
محفل نقاشی و گرافیک
نام ونام خانوادگی : الهه امیرجلالی نام اثر :نقش خیال
24 0 3,269
محفل نقاشی و گرافیک
نام نام خانوادگی : الهه امیرجلالی نام اثر : رخ یار تکنیک : رنگ وروغن
32 2 14,852
محفل خوشنویسی
نام نام خانوادگی : الهه امیرجلالی نام اثر : گلچهره تکنیک : نقاشیخط
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

saharsafareh
الیکا مهرابی فرد
هدا محمودیان