1. سارا مریدی
    Follow
  2. نویسندگی را از دوران نوجوانی آغاز کردم.از زمانی که انشاهای مدرسه، تنها دغدغه ی نوشتنم بود و عکاسی اتفاقی بود که دست تقدیر برایم رقم زد... امروز افتخار من این است که آثارم در رادیو جوان، روزنامه مردم سالاری، هفته نامه سلامت، مجله موفقیت و فصلنامه مشتری منتشر شده است.

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Faezeh_tavakkoli
علی شادیفر
وحید سهراب نژاد