1. فاطمه پناهی
    Follow
  2. هنر آموز نقاشیخط .موسیقی .خوشنویسی

1 0 62
محفل خوشنویسی
70X70CM
تکنیک برجسته روی بوم دیپ.یک روز به شیدایی
1 0 5
محفل خوشنویسی
40X70CM
ترکیب مواد روی کاغذ گلاسه
1 0 8
محفل خوشنویسی
40X70CM
ترکیب مواد روی کاغذ.مرغ باغ ملکوتم
1 0 34
محفل خوشنویسی
40X70CM
ترکیب مواد .عمر
1 0 5
محفل خوشنویسی
40X70CM
ترکیب مواد روی مقوا .گرداب حروف
1 0 5
محفل خوشنویسی
40X40CM
تکنیک برجسته و آکرولیک .بدون عنوان
1 0 7
محفل خوشنویسی
40X40CM
دل برنکنم زدوست تاجان ندهم.
6 0 1,791
محفل خوشنویسی
30X40CM
ترکیب مواد روی کاغذ گلاسه
4 2 694
محفل خوشنویسی
آکرولیک روی مقوا بدون عنوان
2 0 186
محفل خوشنویسی
مرکب روی مقوا .گردباد حسرت
1 0 185
محفل خوشنویسی
آکرولیک .تکنیک ترک .عشق
1 0 188
محفل خوشنویسی
30X40CM
بدون عنوان .مرکب و رنگ آکرولیک
1 0 187
محفل خوشنویسی
آکرولیک روی مقوا .40×40 .عنوان .بهار
13 0 7,863
محفل خوشنویسی
50X50CM
بدون عنوان آکرولیک روی بوم
1 0 327
محفل خوشنویسی
30X40CM
پریشان نویسی روی مقوا با مرکب و رنگ
1 0 332
محفل خوشنویسی
30X40CM
ترکیب موادروی کاغذ. بدون عنوان
5 0 1,523
محفل خوشنویسی
در خاک عشق روی بوم دیپ70×70ترکیب موادو مرکب
9 1 3,872
محفل خوشنویسی
رنگ روغن روی بوم 50×70
6 1 632
محفل خوشنویسی
30X40CM
ترکیب مواد روی مقوا با آکرولیک
5 1 630
محفل خوشنویسی
30X40CM
مرکب روی مقوا .عشق آتش به همه عالم زد
5 2 662
محفل خوشنویسی
30X40CM
مرکب و رنگ آکرولیک روی مقوا . عنوان هیچ
6 0 1,442
محفل خوشنویسی
30X40CM
ترکیب مواد روی مقوابا مرکب وورنگ .بدون عنوان
12 0 5,676
محفل خوشنویسی
50X50CM
ترکیب مواد روی بوم
7 0 1,501
محفل خوشنویسی
40X70CM
رنگی نویسی روی کاغذ کالک بامرکب
7 0 1,534
محفل خوشنویسی
40X70CM
رنگی نویسی با آکرولیک روی کاغذ کالک
14 0 3,497
محفل خوشنویسی
30X40CM
ایجاد بافت با مواد
10 0 923
محفل خوشنویسی
40X70CM
ایجاد بافت .بدون عنوان
19 1 6,605
محفل خوشنویسی
50X50CM
بدون‌عنوان.آکرولیک روی بوم
18 0 12,913
محفل خوشنویسی
تکنیک برجسته و ترکیب مواد 30×50عنوان غروب
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مرتضی علیپور کوثری
علی صدرزاده
ابوالفضل دلاور اردکانی